Thiết kế nhà dân giá rẻ
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận của cá nhân trong nước bao gồm:

 

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn).
- Bản sao một trong các giấy tờ sau:

Giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc diện phải xin phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Đất đai hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính đối với nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành (ngày 1-7-2003);

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước từ trước ngày 5-7-1994;

Giấy tờ về giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

Giấy tờ về nhà đất do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ nhưng nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng theo quy định của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc hội khóa XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1-7-1991 và chủ nhà vẫn sử dụng liên tục từ trước đến nay; Giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi hoặc nhận thừa kế đối với trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận có một trong các giấy tờ quy định tại các điểm đã nêu trên nhưng không đứng tên trong các giấy tờ đó; Giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở, công trình xây dựng không có tranh chấp về sở hữu và được xây dựng trước khi có quy hoạch xây dựng đối với trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận không có một trong các giấy tờ đã nêu trên.

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng theo quy định sau đây:

Trường hợp trong các giấy tờ nêu trên đã có bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng và trên thực tế không có thay đổi thì không phải đo vẽ lại.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận của người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn).

- Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ chứng minh đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 121 của Luật Đất đai năm 2003 hoặc thuộc diện được tạo lập hợp pháp nhà ở, công trình xây dựng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì phải có hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc hộ chiếu hợp lệ của nước ngoài. Trong trường hợp sử dụng hộ chiếu hợp lệ của nước ngoài thì phải kèm theo giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận đăng ký công dân. Đối với người nước ngoài thì phải có hộ chiếu hợp lệ của nước ngoài kèm theo visa lưu trú tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, giấy tờ về thừa kế nhà ở, công trình xây dựng hoặc các giấy tờ tạo lập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận của tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn).

- Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp; Quyết định phê duyệt hoặc quyết định đầu tư dự án theo quy định của pháp luật hoặc giấy phép xây dựng; trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở, công trình xây dựng thì phải có hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, giấy tờ về thừa kế và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng; Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng.

Các bài khác:
 • TT 27/2009/TT-BXD
 • TT 03/2009/TT-BXD
 • Nghị định số 39/2010/NĐ-CP
 • Nghị định số 38/2010/NĐ-CP
 • Thế chấp bằng quyền sử dụng đất
 • Thừa kế quyền sử dụng đất
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Thủ tục sau khi hoàn công
 • VÁCH NGĂN NỘI THẤT Cầu thang đẹp VNLandscape IBuild Pacific Elevator Mầm non Họa Mi