Thiết kế nhà dân giá rẻ
Thế chấp bằng quyền sử dụng đất

Điều kiện để hộ gia đình, cá nhân thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất:


- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đó.

 

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp được Nhà nước giao hoặc do nhận quyền sử dụng đất hợp pháp thì được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất.

 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà nếu thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 05 năm.

 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất mà trả tiền thuê đất hàng năm thì chỉ được thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đó.

 

Hồ sơ thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gồm:

 

- Hợp đồng thế chấp giá trị quyền sử dụng đất.

 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

- Sơ đồ thửa đất (trích lục bản đồ thửa đất hoặc trích đo trên thực địa)

 

- Chứng từ nộp tiền thuê đất (trong trường hợp được thuê đất)

 

Trình tự thực hiện việc thế chấp:

 

- Bên thế chấp và bên nhận thế chấp (bên đi vay và bên cho vay) ký kết hợp đồng thế chấp, bên thế chấp phải đăng ký thế chấp tại UBND phường, xã nơi có đất đó.

 

- Khi hoàn thành đăng ký thế chấp thì bên nhận thế chấp cho vay tiền theo thoả thuận trong hợp đồng.

Các bài khác:
 • TT 27/2009/TT-BXD
 • TT 03/2009/TT-BXD
 • Nghị định số 39/2010/NĐ-CP
 • Nghị định số 38/2010/NĐ-CP
 • Thừa kế quyền sử dụng đất
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Các giấy tờ cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
 • Thủ tục sau khi hoàn công
 • VÁCH NGĂN NỘI THẤT Cầu thang đẹp VNLandscape IBuild Pacific Elevator Mầm non Họa Mi